مقیاس (اختلال) مشکلات رفتاری کودکان -فرم معلم- کانرز ۳۹ ماده

سازنده ابزار:   کانرز

تعداد گویه/سوال:    39

مولفه/زیر مقیاس:    5 زیر مقیاس : سلوک، بی توجهی،بیش فعالی، اضطراب خجالتی و انفعالی بودن

مقیاس/طیف:    4 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    دارد

تفسیر:    دارد- به همراه پرسشنامه 43 گویه ای

روایی:    محتوایی و سازه ای دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ و بازآزمون دارد- بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    19 صفحه

منبع:    شهائیان و همکاران

نوع فایل: PDF

قیمت: 125000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.