مقیاس (اختلال) مشکلات رفتاری کودکان -فرم والدین- کانرز ۴۸ ماده

سازنده ابزار:   کانرز

تعداد گویه/سوال:    48

مولفه/زیر مقیاس:    4 زیر مقیاس : سلوک، اجتماعی، روان تنی و اضطراب خجالتی

مقیاس/طیف:    4 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    دارد

تفسیر:    دارد- هنجاریابی دارد

روایی:    سازه ای و همزمانی دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ و بازآزمون دارد- بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    15 صفحه

منبع:    شهابیان و همکاران

نوع فایل: PDF

قیمت: 130000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.