مقیاس افسردگی نوجوانان KADS-II – کوتچر ۲۰۰۲

سازنده ابزار:   کوتچر 2002

تعداد گویه/سوال:    11

مولفه/زیر مقیاس:    تک عاملی

مقیاس/طیف:    4 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    دارد

تفسیر:    دارد

روایی:    همزمانی و افتراقی دارد- اصلی

پایایی:    همبستگی درونی دارد- اصلی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    3 صفحه

منبع:    کوتچر و بروک

نوع فایل: PDF

قیمت: 120000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.