پرسشنامه اضطراب امتحان TAI (ابوالقاسمی و همکاران، ۱۳۷۴ و ۱۳۷۵)

سازنده ابزار:   ابوالقاسمي و همكاران 1374 و 1375

تعداد گویه/سوال:    25

مولفه/زیر مقیاس:    تک عاملی

مقیاس/طیف:    4 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    دارد

تفسیر:    دارد

روایی:    ملاکی دارد- اصلی

پایایی:    بازآزمون و دونیم کردن دارد- اصلی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    3 صفحه

منبع:    ابوالقاسمي (1374) و اسدی مقدم (1375) ،نجاريان و شکرکن (1375)

نوع فایل: PDF

قیمت: 120000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.