پرسشنامه باورهای دنیای عادلانه – گل پرور و عریضی ۱۳۸۵

سازنده ابزار:   گل پرور و عریضی 1385

تعداد گویه/سوال:    27

مولفه/زیر مقیاس:    4 زیر مقیاس: باورهای دنیای عادلانه برای خود، باورهای دنیای عادلانه برای دیگران، باورهای دنیای عادلانه عمومی و باورهای دنیای ناعادلانه

مقیاس/طیف:    5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    دارد

تفسیر:    توضیحات دارد

روایی:    سازه ای دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ و دونیم کردن و بازآزمون دارد- بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    4 صفحه

منبع:    گل پرور و عریضی و سجادیان

نوع فایل: PDF

قیمت: 120000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.