پرسشنامه تاثیر اینترنت بر بازاریابی – قاضی سعیدی و همکاران ۲۰۰۷

سازنده ابزار:   قاضی سعیدی و همکاران 2007

تعداد گویه/سوال:    30

مولفه/زیر مقیاس:    3 زیر مقیاس : تغییر در مفهوم سازی، تغییر در بازار، ایجاد ارزش

مقیاس/طیف:    5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    دارد

تفسیر:    دارد- اسکن شده است

روایی:    بومی ندارد

پایایی:    بومی ندارد

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    3 صفحه

منبع:    مقیمی و رمضان

نوع فایل: PDF

قیمت: 110000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.