پرسشنامه تیپ شخصیتی مایرز و بریگز MBTI 88

سازنده ابزار:   مایرز و بریگز

تعداد گویه/سوال:    88

مولفه/زیر مقیاس:    4 دسته کلی و 16 تیپ شخصیتی

مقیاس/طیف:    الف و ب

نمره گذاری:    دارد

تفسیر:    توضیحات دارد

روایی:    همزمانی دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد - بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    19 صفحه

منبع:    محمودیان دهکردی

نوع فایل: PDF

قیمت: 125000 ریال

خرید و دانلود

Page with Comments

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.