پرسشنامه مجموعه شخصیت جامعه پسند PBS – پنر ۲۰۰۲

سازنده ابزار:   صفاری نیا و باجلان 1390براساس ابزار پنر 2002

تعداد گویه/سوال:    30

مولفه/زیر مقیاس:    7 زیر مقیاس : مسئولیت اجتماعی، ارتباط همدلانه، نگاه از منظر دیگران، پریشانی فردی، استدلال اخلاقی دوجانبه، استدلال اخلاقی جهت گیری شده و نوع دوستی،

مقیاس/طیف:    5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    دارد

تفسیر:    توضیحات دارد

روایی:    همگرایی دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد - بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    3 صفحه

منبع:    صفاری نیا و باجلان

نوع فایل: PDF

قیمت: 120000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.