پرسشنامه گرایش به تفکر انتقادی کالیفرنیا CCTDI – فاسیون و فاسیون ۱۹۹۲

سازنده ابزار:   فاسیون و فاسیون 1992

تعداد گویه/سوال:    75

مولفه/زیر مقیاس:    7 زیر مقیاس: حقیقت جویی، انتقاد پذیری، قدرت تجزیه و تحلیل، سازماندهی اطلاعات، اعتماد به نفس، بلوغ و رشد یافتگی، جستجو گری

مقیاس/طیف:    6 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    تفکیک بعضی از سوالات مولفه ها را دارد

تفسیر:    هنجاریابی دارد نقطه برش دارد حداقل و حداکثر امتیازات را دارد- به همراه نسخه پرسشنامه انگلیسی

روایی:    محتوايي دارد- اصلی و بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد -اصلی و بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    7 صفحه

منبع:    محبوبی و همکاران؛ قریب و همکاران؛ (گودین 2005 پرسشنامه انگلیسی)

نوع فایل: PDF

قیمت: 110000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.