پرسشنامه انگیزه دانشجویان در انتخاب رشته – کراسلی ۲۰۰۲

سازنده ابزار:   کراسلی 2002

تعداد گویه/سوال:    17

مولفه/زیر مقیاس:    6 مولفه : موقعیت و امنیت اجتماعی، ماهیت شغل، فرصت شغلی، ارتباط با مردم، استفاده از توانایی شخصی و علاقه به علم

مقیاس/طیف:    5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    دارد

تفسیر:    ندارد

روایی:    محتوايي دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد - بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    2 صفحه

منبع:    کاظمی زاده و همکاران

نوع فایل: PDF

قیمت: 120000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.