پرسشنامه سنجش نگرش به حجاب – ۲۳ آیتم

سازنده ابزار:   -

تعداد گویه/سوال:    23

مولفه/زیر مقیاس:    5 مولفه: پوشش ظاهري، پيامدهاي فردي، پيامدهاي اجتماعي، شناخت احكام شرعي و پوشش مطلوب

مقیاس/طیف:    4 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    دارد

تفسیر:    دارد

روایی:    صوری و محتوایی دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد - بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    4 صفحه

منبع:    مدیران آموزشی

نوع فایل: PDF

قیمت: 120000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.