پرسشنامه سنجش نگرش به حجاب – ۲۵ سوالی

سازنده ابزار:   -

تعداد گویه/سوال:    25

مولفه/زیر مقیاس:    3 زیر مقیاس : پیامدهای اجتماعی، پیامدهای فردی، احکام شرعی

مقیاس/طیف:    5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    دارد

تفسیر:    ندارد

روایی:    صوری و محتوایی دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد - بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    2 صفحه

منبع:    کریم زاده

نوع فایل: PDF

قیمت: 120000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.