مقیاس مهار افراطی خصومت O-H – مگارگی و همکاران ۱۹۷۶

سازنده ابزار:   مگارگی و همکاران 1976

تعداد گویه/سوال:    28

مولفه/زیر مقیاس:    تک عاملی

مقیاس/طیف:    بلی=1 / خیر= 0

نمره گذاری:    دارد

تفسیر:    توضیحات دارد

روایی:    محتوايي دارد- اصلی

پایایی:    آلفای کرانباخ و بازآزمون دارد- اصلی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    3 صفحه

منبع:    خداياري فرد و همکاران

نوع فایل: PDF

قیمت: 120000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.