پرسشنامه خشم نواکو – ۳۰ آیتمی AI

سازنده ابزار:   نواکو 1986

تعداد گویه/سوال:    30

مولفه/زیر مقیاس:    3 بخش : رفتار پرخاشگرانه، فکر پرخاشگرانه و احساس پرخاشگرانه

مقیاس/طیف:    4 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    دارد

تفسیر:    دارد

روایی:    محتوايي دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد - بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    3 صفحه

منبع:    خداياري فرد و همکاران و نمازی

نوع فایل: PDF

قیمت: 120000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.