پرسشنامه سرسختی – ۲۰ سوالی

سازنده ابزار:   براساس پرسشنامه سرسختی بارتون و کوباسا

تعداد گویه/سوال:    20

مولفه/زیر مقیاس:    3 زیرمقیاس: تعهد، کنترل و مبارزه جویی

مقیاس/طیف:    4 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    دارد

تفسیر:    دارد

روایی:    قید نشده است

پایایی:    قید نشده است

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    2 صفحه

منبع:    زارع و امین پور

نوع فایل: PDF

قیمت: 110000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.