پرسشنامه سنجش فواید وسایل کمک آموزشی (عرب، ۱۳۹۳)

سازنده ابزار:   عرب 1393

تعداد گویه/سوال:    26

مولفه/زیر مقیاس:    4 زیر مقیاس: فواید انگیزشی؛ فواید تسهیلی؛ فواید آموزشی؛ فواید یادگیری

مقیاس/طیف:    5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    دارد

تفسیر:    هنجاریابی دارد؛نقطه برش ندارد؛حداقل و حداکثر امتیاز را دارد- توضیحات دارد

روایی:    صوری و محتوایی دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد - بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    4 صفحه

منبع:    موسوی نژاد

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 170000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.