پرسشنامه محیط آموزشی و پژوهشی – گراوند ۱۳۹۲

سازنده ابزار:   گراوند 1392

تعداد گویه/سوال:    24

مولفه/زیر مقیاس:    3 بخش: محیط آموزشی، زیر ساخت ها و امکانات، کیفیت تدریس

مقیاس/طیف:    5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    دارد

تفسیر:    توضیحات دارد- اسکن شده است

روایی:    محتوایی و سازه ای دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد - بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    3 صفحه

منبع:    گراوند، كارشكي، آهنچيان

نوع فایل: PDF

قیمت: 120000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.