پرسشنامه عزت نفس – ژندا لوئیس

سازنده ابزار:   ژندا لوئیس

تعداد گویه/سوال:    40

مولفه/زیر مقیاس:    نامشخص

مقیاس/طیف:    7 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    سوالات مستقیم و معکوس را دارد

تفسیر:    هنجاریابی دارد، نقطه برش ندارد و تفسیر میزان امتیازات (حداقل/حداکثر) را دارد

روایی:    نیاز به اعتباریابی دارد

پایایی:    نیاز به اعتباریابی دارد

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    3 صفحه

منبع:    بشارت و حبیب نژاد

نوع فایل: PDF

قیمت: 110000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.