پرسشنامه و مقیاس حمایت اجتماعی MOS-SSS (شربورن و استوارت،۱۹۹۱)

سازنده ابزار:   شربورن و استوارت 1991

تعداد گویه/سوال:    19

مولفه/زیر مقیاس:    5 زیر مقیاس :حمایت اطلاعاتی، حمایت اطلاعاتی، حمایت ملموس، مهربانی، تعامل اجتماعی مثبت

مقیاس/طیف:    5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    دارد

تفسیر:    توضیحات دارد- به انضمام نسه اصلی و انگلیسی پرسشنامه

روایی:    صوری و محتوایی دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد - بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    3 صفحه

منبع:    تمنائی فر و منصوري نیک

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 120000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.