پرسشنامه رضایت شغلی – ۱۹۵۱ بری فیلد و روث ۱۵ آیتم

سازنده ابزار:   1951 بری فیلد و روث

تعداد گویه/سوال:    15

مولفه/زیر مقیاس:    تک عاملی

مقیاس/طیف:    5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    دارد

تفسیر:    ندارد- نسخه 19 سوالی آن هم موجود است

روایی:    محتوايي دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد - بومی؛ آلفای کرانباخ و تورستون دارد- اصلی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    3 صفحه

منبع:    - معینی ؛ - نوابی نژاد

نوع فایل: PDF

قیمت: 120000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.