پرسشنامه ۵ عامل ذهن آگاهی کنتاکی FFMQ – بائر و همکاران ۲۰۰۶

سازنده ابزار:   بائر و همکاران 2006

تعداد گویه/سوال:    39

مولفه/زیر مقیاس:    5 زیر مقیاس : مشاهده، توصیف،همراه با آگاهی، عدم قضاوت و عدم واکنش

مقیاس/طیف:    5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    دارد

تفسیر:    توضیحات دارد

روایی:    قید نشده است

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد - بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    5 صفحه

منبع:    احمدوند

نوع فایل: PDF

قیمت: 120000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.