پرسشنامه S.S.S حمایت اجتماعی – ۲۱ گویه

سازنده ابزار:   -

تعداد گویه/سوال:    21

مولفه/زیر مقیاس:    تک عاملی

مقیاس/طیف:    4 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    دارد- گویه های معکوس : 10 و 11 و 12 و ...

تفسیر:    ندارد-اسکن شده است

روایی:    صوری و محتوایی دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد - بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    2 صفحه

منبع:    - معینی زاده و همکاران

نوع فایل: PDF

قیمت: 110000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.