پرسشنامه هویت سازمانی – چنی ۱۹۸۳

سازنده ابزار:   چنی 1983

تعداد گویه/سوال:    18

مولفه/زیر مقیاس:    3 زیرمقیاس : عضویت، وفاداری و شباهت

مقیاس/طیف:    5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    دارد

تفسیر:    دارد

روایی:    صوری و محتوایی و سازه ای دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد - بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    3 صفحه

منبع:    نصر اصفهانی

نوع فایل: PDF

قیمت: 120000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.