پرسشنامه تأثیر اینترنت بر ارزشهای تربیتی خانواده (کفاشی، ۱۳۸۴)

سازنده ابزار:   كفاشي 1384

تعداد گویه/سوال:    34

مولفه/زیر مقیاس:    7 مولفه : صمیمیت، روابط احساسی و مناظره گروهی، پذیرش در اینترنت، آگاهی والدین از استفاده فرزندان از اینترنت، وابستگی یه اینترنت، ارزشهای تربیتی خانواده، رضایت از گمنامی

مقیاس/طیف:    5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    دارد

تفسیر:    دارد

روایی:    سازه ای دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد - بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    4 صفحه

منبع:    کفاشی، زنجانی و محسنی

نوع فایل: PDF

قیمت: 120000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.