پرسشنامه حمایت اجتماعی SSQ – ساراسون ۱۹۸۳

سازنده ابزار:   ساراسون 1983

تعداد گویه/سوال:    27

مولفه/زیر مقیاس:    2 زیر مقیاس : بعد شبکه و بعد رضایت

مقیاس/طیف:    6 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    دارد

تفسیر:    دارد- به انضمام پرسشنامه زبان انگلیسی و اصلی

روایی:    محتوایی و سازه ای دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد - بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    17 صفحه

منبع:    ناصح و همکاران و sarason

نوع فایل: PDF

قیمت: 130000 ریال

خرید و دانلود

Page with Comments

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.