آزمایش منبع بعدی – یادگیری های بعدی و یادگیری های قبلی و یادآوری

سازنده ابزار:   -

تعداد گویه/سوال:    2 فهرست

مولفه/زیر مقیاس:    2 بعد: یادگیری های بعدی و یادگیری های قبلی و یادآوری

مقیاس/طیف:    فراوانی

نمره گذاری:    دارد- ابزار: دو فهرست A و B ، سه ورق کاغذ و خودکار

تفسیر:    دارد

روایی:    قید نشده است

پایایی:    قید نشده است

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    5 صفحه

منبع:    گنجي

نوع فایل: PDF

قیمت: 110000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.