آزمایش یادگیری از طریق کوشش و خطا (پیوند گرایی)

سازنده ابزار:   -

تعداد گویه/سوال:    5 مرحله

مولفه/زیر مقیاس:    تک عاملی

مقیاس/طیف:    شمارش تعداد خطاها

نمره گذاری:    دارد- ابزار:ماز ذهنی 12 شاخه ای پترسون، کاغذ و خودکار

تفسیر:    توضیحات دارد

روایی:    قید نشده است

پایایی:    قید نشده است

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    4 صفحه

منبع:    گنجی

نوع فایل: PDF

قیمت: 110000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.