آزمایش یاد آوری، بازشناسی و بازآموزی

سازنده ابزار:   -

تعداد گویه/سوال:    100 کلمه

مولفه/زیر مقیاس:    3 بعد : یاد آوری، بازشناسی و بازآموزی

مقیاس/طیف:    1 و 0

نمره گذاری:    دارد- ابزار: دو فهرست از کلمات ، دو صفحه کاغذ و مداد و خودکار

تفسیر:    دارد

روایی:    محتوايي دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد - بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    4 صفحه

منبع:    گنجي و زارع

نوع فایل: PDF

قیمت: 120000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.