آزمون سنجش سلامت ذهن دانش آموزان دوره متوسطه – ۸۶ گویه

سازنده ابزار:   -

تعداد گویه/سوال:    86

مولفه/زیر مقیاس:    4 مقیاس: عزت نفس ، عواطف مثبت و منفي، رضايت از زندگي و استقلال و وابستگي شخصيتي

مقیاس/طیف:    3 درجه ای

نمره گذاری:    دارد

تفسیر:    دارد

روایی:    محتوايي دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد - بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    11 صفحه

منبع:    مدیران آموزشی

نوع فایل: PDF

قیمت: 120000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.