مقیاس سلامت خانواده اصلی FOS – هاوستات و همکاران ۱۹۸۵

سازنده ابزار:   هاوستات و همکاران 1985

تعداد گویه/سوال:    40

مولفه/زیر مقیاس:    10 زیر مقیاس : 1. شفافیت اظهارات؛ 2. مسئولیت‌پذیری؛ 3. احترام به دیگران؛ 4. باز بودن نسبت به دیگران؛ 5. پذیرش جدایی و شکست؛ 6. ترغیب افراد به بیان طیفی از احساسات؛ 7. ایجاد محیطی گرم در خانواده که به عنوان حال و هوا از آن یاد می شود؛ 8. حل اختلافات بدون استرس اضافی؛ 9. تشویق دلسوزی یا همدردی؛ 10. ایجاد اعتماد

مقیاس/طیف:    5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    دارد

تفسیر:    دارد- به همراه پرسشنامه اصلی و انگلیسی زبان اما تفکیک سوالات برای زیر مقیاس ها مشخص نیست

روایی:    سازه ای دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ و بازآزمون دارد- بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    6 صفحه

منبع:    ثنایی و ک‍رم‍ی

نوع فایل: PDF

قیمت: 110000 ریال

خرید و دانلود

Page with Comments

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.