پرسشنامه حساسیت اخلاقی پرستاران MSQ – لوتزن و همکاران ۱۹۹۴

سازنده ابزار:   براساس پرسشنامه 30 گویه ای لوتزن و همکاران 1994

تعداد گویه/سوال:    25

مولفه/زیر مقیاس:    6 زیرمقیاس: 1- ميزان احترام به استقلال مددجو، 2- ميزان آگاهي از نحوه ي ارتباط با بيمار، 3- ميزان دانش حرفه اي، 4- تجربه ي مشکلات و کشمکش هاي اخلاقي، 5- به کارگيري مفاهيم اخلاقي در تصميم گيري هاي اخلاقي و 6- صداقت و خيرخواهي

مقیاس/طیف:    5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    دارد

تفسیر:    دارد- به همراه پرسشنامه اصلی و انگلیسی زبان

روایی:    سازه ای دارد- اصلی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد - بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    6 صفحه

منبع:    کلانتری و ایزدی

نوع فایل: PDF

قیمت: 110000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.