پرسشنامه ارزیابی ترس از شکست در عملکرد ۵ آیتم PFAI – کانروی ۲۰۰۲

سازنده ابزار:   کانروی 2002

تعداد گویه/سوال:    5 فرم کوتاه

مولفه/زیر مقیاس:    تک عاملی

مقیاس/طیف:    5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    دارد

تفسیر:    دارد- پرسشنامه به زبان انگلیسی است اما تفسیر، نمرهگذاری، روایی و پایایی به زبان فارسی است

روایی:    محتوايي دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد - بومی

زبان:    فارسی و انگلیسی

تعداد صفحات:    4 صفحه

منبع:    قنبری

نوع فایل: PDF

قیمت: 110000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.