پرسشنامه تاثیر کامپیوتر، اینترنت و ماهواره بر هویت دینی و ملی (معماریانی و حسن زاده، ۱۳۸۸)

سازنده ابزار:   معمارياني و حسن زاده (1388)

تعداد گویه/سوال:    30

مولفه/زیر مقیاس:    5 زیر مقیاس : کامپیوتر، اینترنت و ماهواره بر هویت دینی و ملی

مقیاس/طیف:    5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    دارد

تفسیر:    دارد- سوالات اسکن شده است

روایی:    صوری و محتوایی و همبستگی دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد - بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    4 صفحه

منبع:    معمارياني و حسن زاده

نوع فایل: PDF

قیمت: 110000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.