پرسشنامه ارزیابی وضعیت مسئولیت اجتماعی در بیمارستان – ۱۵ سوالی

سازنده ابزار:   کمیته پژوهش وزارت بهداشت

تعداد گویه/سوال:    15

مولفه/زیر مقیاس:    3 زیرمقیاس : اولویت بندی، عوامل موثر و وجود و عدم وجود

مقیاس/طیف:    چند گزینه ای

نمره گذاری:    دارد

تفسیر:    دارد

روایی:    قید نشده است

پایایی:    قید نشده است

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    5 صفحه

منبع:    کمیته پژوهش وزارت بهداشت

نوع فایل: PDF

قیمت: 110000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.