پرسشنامه استعداد خستگی شغلی (وادانویچ و کاس، ۱۹۹۰)

سازنده ابزار:   وادانویچ و کاس 1990

تعداد گویه/سوال:    28

مولفه/زیر مقیاس:    5 زیر مقیاس : برانگیختگی درونی، برانگیختگی بیرونی ، واکنش های عاطفی، ادراک زمان و بی قراری

مقیاس/طیف:    7 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    دارد- اما تفکیک سوالات برای زیر مقیاس ها مشخص نیست

تفسیر:    دارد

روایی:    همزمانی دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد - بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    4 صفحه

منبع:    نعامی

نوع فایل: PDF

قیمت: 110000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.