پرسشنامه اشتیاق (تعلق خاطر) درگیری شغلی اوترچت UWES شوفلی، سالوناوا، بیکر و همکاران (۲۰۰۲) ۱۷ آیتم

سازنده ابزار:   شوفلی، سالوناوا، بیکر و همکاران (2002)

تعداد گویه/سوال:    17

مولفه/زیر مقیاس:    3 زیرمقیاس : انرژي حرفه اي (توانایی) 2) فداكاري حرفه اي (وقف خود) 3) شيفتگي حرفه اي (جذب)

مقیاس/طیف:    7 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    تفکیک سوالات زیرمقیاسها را دارد

تفسیر:    حداقل و حداکثر امتیاز را دارد؛ هنجاریابی ندارد؛ نقطه برش ندارد؛ به همراه نسخه زبان اصلی پرسشنامه

روایی:    محتوايي دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد - بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    3 صفحه

منبع:    ضیاءالدينی؛ وزیری

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 120000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.