پرسشنامه میل به ماندن در شغل – واینر و واردی ۱۹۸۰

سازنده ابزار:   واینر و واردی 1980

تعداد گویه/سوال:    4

مولفه/زیر مقیاس:    تک عاملی

مقیاس/طیف:    5 گزینه ای

نمره گذاری:    دارد

تفسیر:    توضیحات دارد

روایی:    همزمانی دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد - بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    3 صفحه

منبع:    آذرنوش

نوع فایل: PDF

قیمت: 110000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.