آزمون سنجش سطوح نیاز – ۶۰ گویه

سازنده ابزار:   -

تعداد گویه/سوال:    60

مولفه/زیر مقیاس:    5 سطح نیاز: فیزیولوژیک، امنیت، تعلق، پیشرفت، قدرت

مقیاس/طیف:    6 درجه ای

نمره گذاری:    دارد- به همراه تفکیک سوالات هر زیر مقیاس

تفسیر:    توضیحات دارد

روایی:    صوری دارد

پایایی:    قید نشده است

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    8 صفحه

منبع:    مدیران آموزشی

نوع فایل: PDF

قیمت: 120000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.