پرسشنامه افسردگی، اضطراب، استرس DASS- 21

سازنده ابزار:   -

تعداد گویه/سوال:    21

مولفه/زیر مقیاس:    3 زیرمقیاس : افسردگی، اضطراب، استرس

مقیاس/طیف:    3 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    دارد

تفسیر:    دارد

روایی:    سازه ای دارد- اصلی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- اصلی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    3 صفحه

منبع:    فتحی آشتیانی

نوع فایل: PDF

قیمت: 120000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.