پرسشنامه سازمان یادگیرنده بر اساس مدل DLOQ – جمالی ۲۰۰۹

سازنده ابزار:   جمالی 2009 بر اساس مدل DLOQ مارسیک و واتکینز (2003)

تعداد گویه/سوال:    17

مولفه/زیر مقیاس:    7 زیر مقیاس: ایجاد فرصت مستمر، ارتقا جستارگری، ترغیب همکاران، تسهیم یادگیری، توانمند سازی افراد، اتصال سازمان با محیط و مدل رهبران و حمایت از یادگیری

مقیاس/طیف:    11 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    دارد

تفسیر:    دارد- پرسشنامه اسکن شده است

روایی:    بومی ندارد

پایایی:    بومی ندارد

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    3 صفحه

منبع:    مقیمی و رمضان

نوع فایل: PDF

قیمت: 110000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.