پرسشنامه عملکرد تحصیلی EPT – فام و تیلور ۱۹۹۹

سازنده ابزار:  

تعداد گویه/سوال:    48

مولفه/زیر مقیاس:    5 زیر مقیاس : خودكارآمدي؛ تأثيرات هيجاني؛ برنامه‌ريزي؛ فقدان كنترل پيامد؛ انگيزش

مقیاس/طیف:    5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    دارد

تفسیر:    دارد

روایی:    محتوایی و سازه ای دارد- بومی

پایایی:    بازآزمون دارد- بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    5 صفحه

منبع:    - درتاج، - قلتاش، - نورمحمديان، - نایینی زندوانیان

نوع فایل: PDF

قیمت: 120000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.