آزمون اندریافت موضوع کودکان C.A.T – بلاک و بلاک ۱۹۴۹

سازنده ابزار:   بلاک و بلاک 1949

تعداد گویه/سوال:    توصیف 10 تصویر

مولفه/زیر مقیاس:    1. قهرمان 2. انگیزه‌ها و احساسات قهرمان(نیازها) 3. حالت‌های درونی 4. نیروهای محیطی قهرمان(فشارها) 5. مفاد و نتایج داستان

مقیاس/طیف:    صحیح/غلط

نمره گذاری:    دارد- توصیف تصاویر را دارد اما فاقد خود تصاویر است

تفسیر:    توضیحات دارد

روایی:    ملاکی دارد- اصلی

پایایی:    قید نشده است

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    17 صفحه

منبع:    شریفی، حسن‌ پاشا

نوع فایل: PDF

قیمت: 130000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.