پرسشنامه رهبری تحول‌آفرین MLQ – برنارد و بس ۱۹۸۵

سازنده ابزار:   برنارد و بس 1985

تعداد گویه/سوال:    20

مولفه/زیر مقیاس:    4 زیر مقیاس : نفوذ آرمانی، ترغیب ذهنی، انگیزش الهام بخش، ملاحظات فردی

مقیاس/طیف:    5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    دارد

تفسیر:    دارد

روایی:    محتوايي دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد - بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    2 صفحه

منبع:    عرب، امین بیدختی

نوع فایل: PDF

قیمت: 120000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.