پرسشنامه نگرانی پنسیلوانیا (PSWQ)

سازنده ابزار:   پنسییلوانیا

تعداد گویه/سوال:    16

مولفه/زیر مقیاس:    2 عاملی : نگرانی عمومی و فقدان نگرانی

مقیاس/طیف:    5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    دارد

تفسیر:    دارد

روایی:    سازه ای و همزمانی دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ و بازآزمون دارد- بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    4 صفحه

منبع:    دهشیری و همکاران

نوع فایل: PDF

قیمت: 120000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.