فرم مصاحبه مخصوص چک لیست تعدیل شده برای اوتیسم در کودکان M-CHAT – رابینز، فین و بارتون ۱۹۹۹

سازنده ابزار:   رابینز، فین و بارتون 1999

تعداد گویه/سوال:    23

مولفه/زیر مقیاس:    تک عاملی

مقیاس/طیف:    بلی/خیر

نمره گذاری:    دارد

تفسیر:    دارد

روایی:    قید نشده است

پایایی:    قید نشده است

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    27 صفحه

منبع:    ترجمه سید علی صمدی 2007 با ویرایش 2012

نوع فایل: PDF

قیمت: 120000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.