پرسشنامه امتیازدهی شاخص های فرهنگ سازمانی – کامرون و کوئین ۱۹۹۸

سازنده ابزار:   کامرون و کوئین 1998

تعداد گویه/سوال:    6

مولفه/زیر مقیاس:    4 شاخص : a : مدیریت مشارکتی b : تهور و بی باکی c : بروکراسی اداری d : شرکت

مقیاس/طیف:    4 گزینه ای

نمره گذاری:    دارد

تفسیر:    دارد- اسکن شده است

روایی:    بومی ندارد

پایایی:    بومی ندارد

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    3 صفحه

منبع:    مک کفری، (1388)

نوع فایل: PDF

قیمت: 110000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.