پرسشنامه کنترل عصبانیت – ۶۸ آیتم

سازنده ابزار:   -

تعداد گویه/سوال:    68

مولفه/زیر مقیاس:    4 حیطه فرعی

مقیاس/طیف:    6 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    دارد

تفسیر:    دارد

روایی:    قید نشده است

پایایی:    قید نشده است

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    11 صفحه

منبع:    مدیران آموزشی

نوع فایل: PDF

قیمت: 110000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.