آزمون سنجش حسادت با تکیه بر منابع اسلامی (ولیزاده و آذربایجانی، ۱۳۸۹)

سازنده ابزار:   ولي‌زاده و آذربايجاني (1389)

تعداد گویه/سوال:    42

مولفه/زیر مقیاس:    3 زیرمقیاس : شناختي، عاطفي و رفتاري

مقیاس/طیف:    5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    دارد

تفسیر:    دارد

روایی:    محتوایی و سازه ای دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ و دونیم کردن دارد- بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    7 صفحه

منبع:    ولي‌زاده و آذربايجاني

نوع فایل: PDF

قیمت: 120000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.