مقیاس اندازه گیری نوع اختلال های رفتاری – میشل گوگلن

سازنده ابزار:   میشل گوگلن

تعداد گویه/سوال:    41

مولفه/زیر مقیاس:    2 بعد: ویژگی های جسمی و روانی

مقیاس/طیف:    a/b/c

نمره گذاری:    دارد

تفسیر:    دارد- به انضمام یک مقاله ترجمه شده

روایی:    قید نشده است

پایایی:    قید نشده است

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    15 صفحه

منبع:    گنجي

نوع فایل: PDF

قیمت: 130000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.