مقیاس افسردگی SDS – زونگ ۱۹۶۵

سازنده ابزار:   زونگ 1965

تعداد گویه/سوال:    20

مولفه/زیر مقیاس:    تک عاملی: دو دسته مثبت و منفی

مقیاس/طیف:    4 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    دارد

تفسیر:    دارد

روایی:    محتوايي دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد - بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    2 صفحه

منبع:    حبیب پور و صفرعلیزاده

نوع فایل: PDF

قیمت: 120000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.